Spiral Wound Gasket ASME ANSI B16.20 Class 150 900,Gioăng phớt
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Thiết bị ngành lọc hóa dầu Gioăng phớt

Spiral Wound Gasket ASME ANSI B16.20 Class 150 900

Mã sản phẩm:

Thông tin chung

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.20 Class 150 900

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.20 Class 150 900

ASME B16.20 / 150#
No. Size Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
3/4”  57 x 40 x 25 x 21  4 “  175 x 149 x 127 x 106  16 “  514 x 464 x 422 x 400
1 “  67 x 48 x 32 x 27  5 “  197 x 178 x 156 x 132  18 “  549 x 527 x 475 x 449
1 1/4”  76 x 60 x 48 x 38  6 “  222 x 210 x 183 x 157  20 “  607 x 578 x 526 x 500
1 1/2”  86 x 70 x 54 x 44  8 “  279 x 264 x 233 x 216  24 “  718 x 686 x 629 x 603
2 “  105 x 86 x 70 x 56 10 “  340 x 318 x 287 x 268    
2 1/2”  124 x 99 x 83 x 67 12 “  410 x 375 x 340 x 318    
 ASME B16.204 / 300# 
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
3/4”  67 x 40 x 25 x 21  4 “  181 x 149 x 127 x 106  16 “  540 x 464 x 422 x 400
1 “  73 x 48 x 32 x 27  5 “  216 x 178 x 156 x 132  18 “  597 x 527 x 475 x 449
1 1/4”  83 x 60 x 48 x 38  6 “  251 x 210 x 183 x 157  20 “  654 x 578 x 526 x 500
1 1/2”  95 x 70 x 54 x 44  8 “  308 x 264 x 233 x 216  24 “  775 x 686 x 629 x 603
2 “  111 x 86 x 70 x 56 10 “  362 x 318 x 287 x 268    
2 1/2”  130 x 99 x 83 x 67 12 “  422 x 375 x 340 x 318    
 ASME B16.20 / 600# 
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
3/4” 67 x 40 x 25 x 21 4 “ 194 x 149 x 121 x 103 16 “ 565 x 464 x 413 x 390
1 “ 73 x 48 x 32 x 27 5 “ 241 x 178 x 148 x 128 18 “ 613 x 527 x 470 x 438
1 1/4” 83 x 60 x 48 x 38 6 “ 267 x 210 x 175 x 155 20 “ 683 x 578 x 521 x 489
1 1/2” 95 x 70 x 54 x 44 8 “ 321 x 264 x 226 x 206 24 “ 791 x 686 x 629 x 591
2 “ 111 x 86 x 70 x 56 10 “ 400 x 318 x 275 x 255    
2 1/2” 130 x 99 x 83 x 67 12 “ 457 x 375 x 327 x 307    
 ASME B16.20 / 900# 
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
1/2”  64 x 32 x 19 x 14  3 “  168 x 121 x 95 x 79  14 “  521 x 400 x 356 x 321
3/4”  70 x 40 x 25 x 21  4 “  207 x 149 x 121 x 103  16 “  575 x 457 x 413 x 375
1 “  80 x 48 x 32 x 27  5 “  248 x 178 x 148 x 128  18 “  638 x 521 x 464 x 425
1 1/4”  89 x 60 x 40 x 33  6 “  289 x 210 x 175 x 155  20 “  699 x 572 x 521 x 483
1 1/2”  99 x 70 x 48 x 41  8 “  359 x 257 x 222 x 197  24 “  838 x 679 x 629 x 591
2 “  143 x 86 x 59 x 52  10 “  435 x 311 x 276 x 246    
2 1/2”  165 x 99 x 70 x 64  12 “  499 x 368 x 324 x 292    

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 9,898,584
Số người online: 909
Copyright 2013 By NKGroup