Spiral Wound Gasket ASME ANSI B16.47 Class 150 900 Series A,Gioăng phớt
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Thiết bị ngành lọc hóa dầu Gioăng phớt

Spiral Wound Gasket ASME ANSI B16.47 Class 150 900 Series A

Mã sản phẩm: SWG ASME ANSI B16.47 Class 150 900 Series A

Thông tin chung

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.47, class 150, class 300, class 600, class 900, Series A

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.47, class 150, class 300, class 600, class 900, Series A

150 ASME B16.47 loại A
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
26”  775 x 705 x 673 x 654  38”  1111 x 1019 x 978 x 959  50”  1435 x 1334 x 1283 x 1264
28”  832 x 756 x 724 x 705  40”  1162 x 1070 x 1029 x 1010  52”  1492 x 1384 x 1334 x 1314
30”  883 x 806 x 775 x 756  42”  1219 x 1124 x 1080 x 1060  54”  1549 x 1435 x 1384 x 1359
32”  940 x 861 x 826 x 806  44”  1276 x 1178 x 1130 x 1111  56”  1607 x 1486 x 1435 x 1410
34”  991 x 911 x 876 x 857  46”  1327 x 1229 x 1181 x 1162  58”  1664 x 1537 x 1486 x 1461
36”  1048 x 969 x 927 x 908  48”  1384 x 1280 x 1232 x 1213  60”  1715 x 1588 x 1537 x 1511
 300 ASME B16.47 Series A
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
26”  835 x 737 x 686 x 654  38”  1054 x 1016 x 978 x 953 50”  1378 x 1346 x 1295 x 1245
28”  899 x 787 x 737 x 705  40”  1115 x 1070 x 1022 x 1003 52”  1429 x 1403 x 1346 x 1321
30”  953 x 845 x 794 x 756  42”  1165 x 1121 x 1073 x 1054 54”  1492 x 1454 x 1397 x 1353
32”  1007 x 902 x 851 x 806  44”  1219 x 1181 x 1130 x 1105 56”  1543 x 1505 x 1454 x 1403
34”  1057 x 953 x 902 x 857  46”  1273 x 1229 x 1178 x 1153 58”  1594 x 1562 x 1511 x 1448
36”  1118 x 1007 x 956 x 908  48”  1324 x 1286 x 1235 x 1210 60”  1645 x 1613 x 1562 x 1524
 600 ASME B16.47 Series A
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
26”  867 x 737 x 686 x 648  38”  1105 x 1041 x 991 x 953  50”  1448 x 1372 x 1321 x 1270
28”  914 x 787 x 737 x 699  40”  1156 x 1099 x 1048 x 1010  52”  1499 x 1422 x 1372 x 1321
30”  972 x 845 x 794 x 756  42”  1219 x 1156 x 1105 x 1067  54”  1556 x 1480 x 1429 x 1378
32”  1022 x 902 x 851 x 813  44”  1270 x 1213 x 1162 x 1111  56”  1613 x 1530 x 1480 x 1429
34”  1073 x 953 x 902 x 864  46”  1327 x 1264 x 1213 x 1162  58”  1664 x 1588 x 1537 x 1473
36”  1130 x 1007 x 956 x 918  48”  1391 x 1321 x 1270 x 1219  60”  1734 x 1645 x 1594 x 1530
 900 ASME B16.47 Series A
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
26”  883 x 737 x 686 x 660  34”  1137 x 953 x 902 x 864 42” 1302 x 1200 x 1149 x 1111
28”  946 x 787 x 737 x 711  36”  1200 x 1010 x 959 x 921 44” 1369 x 1257 x 1207 x 1156
30”  1010 x 845 x 794 x 768  38”  1200 x 1086 x 1035 x 1010 46” 1435 x 1321 x 1270 x 1219
32”  1073 x 902 x 851 x 813  40”  1251 x 1149 x 1099 x 1060 48” 1486 x 1372 x 1321 x 1270

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 10,151,893
Số người online: 1595
Copyright 2013 By NKGroup