Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.47 class 150 900 Series B,Gioăng phớt
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Thiết bị ngành lọc hóa dầu Gioăng phớt

Spiral Wound Gasket ASME ANSI B16.47 class 150 900 Series B

Mã sản phẩm:

Thông tin chung

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.47 class 150, class 300, class 600, class 900, Series B

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

Spiral Wound Gasket ASME/ANSI B16.47 class 150, class 300, class 600, class 900, Series B


 Class 150 ASME B16.47 Series B 
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
28”  776 x 749 x 724 x 705 40” 1096 x 1064 x 1022 x 1010 52” 1408 x 1376 x 1334 x 1314
30”  827 x 800 x 775 x 756 42” 1146 x 1115 x 1080 x 1060 54” 1464 x 1422 x 1384 x 1365
32”  881 x 851 x 826 x 806 44” 1197 x 1165 x 1124 x 1111 56” 1515 x 1478 x 1445 x 1422
34”  935 x 908 x 876 x 857 46” 1256 x 1224 x 1181 x 1162 58” 1580 x 1529 x 1500 x 1478
36”  988 x 959 x 927 x 908 48” 1307 x 1270 x 1232 x 1213 60” 1630 x 1586 x 1557 x 1535
 Class 300 ASME B16.47 Series B 
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
28”  826 x 762 x 724 x 705 40” 1149 x 1099 x 1060 x 1022  52” 1470 x 1407 x 1369 x 1318
30”  886 x 813 x 775 x 756 42” 1200 x 1149 x 1111 x 1086  54” 1530 x 1454 x 1403 x 1365
32”  940 x 864 x 826 x 806 44” 1251 x 1200 x 1162 x 1124  56” 1594 x 1524 x 1480 x 1429
34”  994 x 914 x 876 x 857 46” 1318 x 1254 x 1216 x 1178  58” 656 x 1573 x 1535 x 1484
36”  1048 x 965 x 927 x 908 48”  1369 x 1311 x 1264 x 1232  60” 1707 x 1630 x 1589 x 1557
 Class 600 ASME B16.47 Series B
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
28”  819 x 756 x 705 x 699  40” 1156 x 1099 x 1048 x 1010 52” 1499 x 1422 x 1372 x 1321
30”  880 x 829 x 778 x 753  42” 1219 x 1156 x 1105 x 1067 54” 1556 x 1480 x 1429 x 1378
32”  933 x 883 x 832 x 794  44” 1270 x 1213 x 1162 x 1111 56” 1613 x 1530 x 1480 x 1429
34”  997 x 940 x 889 x 851  46” 1327 x 1264 x 1213 x 1162 58” 1664 x 1588 x 1537 x 1473
36”  1048 x 991 x 940 x 902  48” 1391 x 1321 x 1270 x 1219 60” 1734 x 1645 x 1594 x 1530
 Class 900 ASME B16.47 Series B
No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm) No. Size  Kích thước (mm)
    OD x od x id x ID OD x od x id x ID OD x od x id x ID
28”  902 x 800 x 743 x 718 36” 1124 x 997 x 946 x 921 4” 1369 x 1257 x 1207 x 1156
30”  959 x 857 x 806 x 781 38” 1200 x 1086 x 1035 x 1010 46” 1435 x 1321 x 1270 x 1219
32”  1016 x 914 x 864 x 838 40” 1251 x 1149 x 1099 x 1060 8” 1486 x 1372 x 1321 x 1270

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 9,899,017
Số người online: 965
Copyright 2013 By NKGroup