Spiral Wound Gasket JIS 10k-20k_B2210_B2200,Gioăng phớt
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Thiết bị ngành lọc hóa dầu Gioăng phớt

Spiral Wound Gasket JIS 10k, 16k, 20k B2210, B2200

Mã sản phẩm: SWG JIS 10k-20k_B2210_B2200

Thông tin chung

Spiral Wound Gasket JIS 10k, JIS 16k, JIS 20k, B2210_B2200

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

Spiral Wound Gasket JIS 10k, JIS 16k, JIS 20k, B2210_B2200

 

Kích thước ống 10K 16K 20k
ID id od OD ID id od OD ID id od OD
10A 18 24 37 52 18 24 37 52 18 24 37 52
15A 22 28 41 57 22 28 41 57 22 28 41 57
20A 28 34 47 62 28 34 47 62 28 34 47 62
25A 34 40 53 74 34 40 53 74 34 40 53 74
32A 43 51 67 84 43 51 67 84 43 51 67 84
40A 49 57 73 89 49 57 73 89 49 57 73 89
50A 61 69 89 104 67 69 89 104 61 69 89 104
65A 77 87 107 124 77 87 107 124 77 87 107 124
80A 88 98 118 134 89 99 119 140 88 88 119 140
90A 98 110 130 144 102 114 139 150 102 114 139 150
100A 111 123 143 159 115 127 152 165 115 127 152 165
125A 136 148 173 190 140 152 177 202 140 152 177 202
150A 158 174 199 220 166 182 214 237 166 182 214 237
175A 185 201 226 245                

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 10,152,054
Số người online: 1683
Copyright 2013 By NKGroup