Máy thổi khí DARGANG - Air Blowers,Máy thổi khí - Air blowers
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Thiết bị ngành nước Máy thổi khí

Máy thổi khí DARGANG - Air Blowers

Mã sản phẩm: DARGANG

Thông tin chung

QUẠT THỔI KHÍ DARGANG

 Xuất xứ: Taiwan

Quạt thổi khí có thể được sử dụng cho cả chân không và áp lực, có khả năng đáp ứng các yêu cầu .

 Nhỏ, nhẹ và kinh tế.

 Cánh quạt gió hiệu suất cao và được chế tạo tốt để ngăn chặn bụi xâm nhập.

 Kích thước gọn / áp lực tĩnh cao hơn và độ ồn thấp hơn / hiệu suất cao.

 Kiến trúc mở của các lá cánh quạt để ngăn chặn bụi xâm nhập từ môi trường xung quanh, cung cấp áp lực hiệu suất cao.

 

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

CÁC MODEL QUẠT THỔI KHÍ DARGANG:

STT

MODEL

C. SUẤT

ĐiỆN ÁP

ĐƠN GIÁ CHƯA VAT

1

DG-100-11

0.18kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

2

DG-200-11

0.40kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

3

DG-300-11

0.75kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

4

DG-400-31

1.50kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

5

DG-230-11

0.75kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

6

DG-330-11

1.50kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

7

DG-100-16

0.18kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

8

DG-200-16

0.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

9

DG-300-16

0.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

10

DG-300-26

0.90kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

11

DG-300-36

1.30kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

12

DG-400-26

1.30kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

13

DG-400-36

1.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

14

DG-400-46

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

15

DG-600-16

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

16

DG-600-26

3.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

17

DG-600-36

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

18

DG-800-16

5.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

19

DG-800-26

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

20

DG-900-16

9.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

21

DG-900-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

22

DG-900-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

23

DG-230-16

0.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

24

DG-330-16

1.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

25

DG-330-26

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

26

DG-430-16

3.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

27

DG-430-26

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

28

DG-630-26

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

29

DG-630-36

5.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

30

DG-630-46

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

31

DG-830-16

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

32

DG-830-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

33

DG-830-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

34

DG-840-16

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

35

DG-840-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

36

DG-840-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

 

Bạn có thể tải Catalogue máy thổi khí DARGANG tại đây
Download DARGANG Air Blowers Catalogue here
 

 

CÁC MODEL QUẠT THỔI KHÍ DARGANG:

STT

MODEL

C. SUẤT

ĐiỆN ÁP

ĐƠN GIÁ CHƯA VAT

1

DG-100-11

0.18kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

2

DG-200-11

0.40kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

3

DG-300-11

0.75kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

4

DG-400-31

1.50kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

5

DG-230-11

0.75kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

6

DG-330-11

1.50kW

1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz

 

7

DG-100-16

0.18kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

8

DG-200-16

0.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

9

DG-300-16

0.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

10

DG-300-26

0.90kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

11

DG-300-36

1.30kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

12

DG-400-26

1.30kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

13

DG-400-36

1.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

14

DG-400-46

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

15

DG-600-16

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

16

DG-600-26

3.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

17

DG-600-36

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

18

DG-800-16

5.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

19

DG-800-26

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

20

DG-900-16

9.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

21

DG-900-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

22

DG-900-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

23

DG-230-16

0.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

24

DG-330-16

1.75kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

25

DG-330-26

2.20kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

26

DG-430-16

3.40kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

27

DG-430-26

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

28

DG-630-26

4.00kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

29

DG-630-36

5.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

30

DG-630-46

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

31

DG-830-16

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

32

DG-830-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

33

DG-830-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

34

DG-840-16

7.50kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

35

DG-840-26

13.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

36

DG-840-36

20.0kW

3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 8,890,771
Số người online: 794
Copyright 2013 By NKGroup